You are here

Home » कसे मिळवावे » रेशनकार्

रेशनकार्

रेशनकार्ड काढण्याची पध्दत

अंत्योदय योजनेतील लोकांना सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांचा प्राधान्याने लाभ दिला जातो.

प्राधान्य गटातील रेशन कार्डधारकांमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील १०० टक्के लोकांचा सहभाग असतो. 

Read more