You are here

Home » कसे मिळवावे » पॅनकार्ड

पॅनकार्ड

पॅनकार्ड काढण्याची कार्यपध्दती

सर्वप्रथम पासपोर्ट आकाराचा फोटो, ओळखपत्र, स्वतःचा पत्ता पुरावा असल्याचे सुनिश्चित करा. तुम्ही पुरावा म्हणून पासपोर्ट, बँक खाते स्टेटमेंट, टेलिफोन बिले, विजेचे बिल वापरू शकतात.

Read more